Record Store

-click on the headlines to order a record

 

 

Tobias Christl – “Wildern”

ACT Music (available 09/2014)

 

Herbe Sahne – “Sorry, das Album”

Traumton / 2014

 

Tobias Christl – “Verschmelzung”

Traumton / 2013

 

 
 

Tobias Christl – “Dieb im eigenen Haus”

AJazz 2011